Elektriciteit

De Synergrid voorschriften voor elektriciteit. Deze documenten worden regelmatig aangepast. Wenst u op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. met de vermelding van de referentie: « Inschrijving MailingList Spec & Materieel »

CodeUpdateBeschrijving
C1/106 03.2011 Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van tijdelijke installaties voor werven (Rev 1.0)
C1/107 07.2017

Algemene technische voorschriften voor de aansluiting van een gebruiker op het LS-distributienet. De hiernaast gepubliceerde gecoördineerde versie is gebaseerd op de volgende documenten:

C1/109 09.2004 Specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van vaste professionele installaties zonder meter.
C1/110 06.1998 Overeenstemming tussen de stroomsterkte en het vermogen van de automatische LS-schakelaars.
C1/111 05.2014 Specifieke technische voorschriften waaraan de netten van de distributienetbeheerders moeten voldoen inzake bescherming tegen overstroom in de bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels.
C1/113 09.2004 Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van foorinstallaties.
C1/115 09.2004 Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van GSM-installaties geplaatst op masten die deel uitmaken van HS-lijnen van 2de categorie.
C1/116 08.2022 Lijst van de cabines van de DNG’s niet verbonden met een globaal aardingssysteem.
C1/117 09.2021 Toegangspunten elektriciteit - Nieuwe installaties
C1/121 09.2007 Specifieke voorschriften voor de aansluiting op het LS distributienet van woonboten.
C1/123 05.2010 Procedure voor herindienstname en/of het opnieuw onder spanning brengen van een LS installatie na een incident
C1/125 10.2021 Lijst van uitwendige invloeden van toepassing op standaard installaties van de distributienetbeheerders
C2/112 + Bijlagen 03.2015

Technische voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet

Invuldocumenten:

Aanvullende voorschriften van de DNB's:

C2/113-x   Specificaties , procedure en formulieren voor de homologatie van HS-schakelmateriaal volgens het technisch voorschrift C2/112 (enkel Engelstalig). Deze documenten zijn terug te vinden in de rubriek Homologatie.
C2/115-x   Specificaties, procedure en aanvraagformulier voor de homologatie van prefab cabines volgens het technisch voorschrift C2/112. Deze documenten zijn terug te vinden in de rubriek Homologatie.
C2/118 03.2006 Code de bonne pratique pour la mise en conformité des installations électriques contenant de l'huile minérale et installées dans les zones de prévention légales des prises d'eau (alleen beschikbaar in het Frans)
C2/119 04.2020 Codes voor functionele eenheden aangesloten op het HS-distributienetwerk
Conversietabel oude naar nieuwe code
C2/120 03.2007 Regels van goed vakmanschap voor de bescherming van de distributietransformatoren
C3/x   Specificaties en aanvraagformulier voor de homologatie van forfaitaire verbruiken voor processionele installaties volgens het technisch voorschrift C1/109. Deze documenten zijn terug te vinden in de rubriek Homologatie.
C4/x   Specificaties, procedure en aanvraagformulieren voor de homologatie van beproevingscentra, hulpapparatuur, LED verlichtingstoestellen en forfaitaire verbruiken voor openbare verlichting. Deze documenten zijn terug te vinden in de respectievelijke rubrieken.
C4/9 11.2016 Technische aanbeveling 005 voor uitrustingen voor openbare verlichting Voorschriften voor lampen.
C4/16 06.2013 Standpunt Synergrid: Photobiological Safety bij OV
C8/01 03.2021 Network Flexibility Study voor de deelname van de DNGs aan flexibiliteitsproducten
Modelovereenkomst FSP-DNB 05.2022

Modelovereenkomst tussen de DNB en de Dienstverlener van Flexibiliteit (FSP) in het kader van:

  • Primaire reserves (FCR)
  • Secundaire reserves (aFRR)
  • Tertiaire reserves (mFRR)
  • Strategische reserves (SDR) Capacity remuneration mechanism (CRM)
  • Transfer of energy in day-ahead and intraday (ToE DA/ID)
Machtiging 09.2020 Machtiging van de DNG aan de FSP voor contacten en communicatie m.b.t.: CCC en/of NFS Resultaten van berekeningen en meetgegevens i.k.v. flexibiliteitsdiensten
C8/02 06.2018 Algemene modaliteiten voor de plaatsing en het beheer van specifieke meters in het kader van de producten R3 en SDR van Elia
C8/05 06.2018 Gegevensuitwisselingen tussen Netbeheerders en Marktpartijen in het kader van de energieoverdracht
C8/06 09.2020 General technical requirements - Measurement system and Gateway for an aFRR service delivery point connected to the Distribution Grid
C8/07 09.2020 Explanatory note - aFRR – business processes
C10/11 ed.2.2 03.2021

Specifieke technische voorschriften voor elektriciteitsproductie-installaties die parallel werken met het distributienet.
De hiernaast geconsolideerde versie is gebaseerd op volgende documenten:

Zie ook:

Only the versions in Dutch and French have been officially approved.

The consolidated version consists of:

 

C10/14 01.2004 Kwaliteitsindicatoren - Beschikbaarheid van de toegang tot het distributienet.
C10/15 08.2003 Raming van de verliezen in de distributienetten.
C10/16 07.2003 Richtlijnen voor de evaluatie van de verliezen van een netgebruiker met rechtstreekse aansluiting op een HS/MS-post.
C10/17 05.2009 Power Quality voorschriften voor netgebruikers aangesloten op hoogspanningsnetten.
C10/18 02.2004 Raming van de verliezen in een openbaar verlichtingsnet zonder telling.
C10/19 09.2006 Aansluiten van storende belastingen in laagspanning
C10/20 tot C10/25   Specificaties, procedure en aanvraagformulier voor de homologatie van relais volgens de technische voorschriften C2/112 en C10/11. Deze documenten zijn terug te vinden in de rubriek Homologatie.
C10/26   Specificaties, procedure en aanvraagformulier voor de homologatie van decentrale productie-eenheden volgens het technisch voorschrift C10/11 . Deze documenten zijn terug te vinden in de rubriek Homologatie.
C11/01 02.2022 Algemene afbakeningsprocedure in de gemeenschappelijke transformatorenstations en schakelposten van de netbeheerders
GR DCC 09.2019 Algemene toepassingseisen voor verbruikseenheden aangesloten op de distributienetten in het kader van de Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016