Cookies en bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens

Synergrid vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw privacy. De meeste informatie is beschikbaar op of via de website en vereist geen verstrekking van persoonsgegevens. In sommige gevallen kan u echter worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval worden deze gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Gebruik van via deze website verzamelde gegevens

Wij kunnen gegevens over u verwerken in de volgende categorieën wanneer u via deze website formulieren invult:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, bedrijf, functie, BTW-nummer, enz.)
 • Contactgegevens (titel, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, taal van de communicatie, enz.)
 • Gegevens in verband met het abonnement op een dienst of een nieuwsbrief (data van inschrijving of herroeping, metagegevens betreffende de aanvaarding van contractuele voorwaarden...)
 • Gegevens met betrekking tot uw belangstelling voor de diensten en informatie die wij via deze website aanbieden.

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om u de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gevraagde onlinedienst uit te voeren.

Deze verwerking is gebaseerd op :

 • Een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van dergelijke gegevens om te voldoen aan het verzoek dat aan ons is gedaan, met name als het gaat om maatregelen in verband met een verzoek om diensten dat door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon is gedaan (artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR).
 • De noodzaak om deze gegevens te kunnen verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor door u gevraagde precontractuele maatregelen (artikel 6, 1, e) van de GDPR).

Synergrid vzw biedt u in dit verband de volgende garanties:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot het beoogde doel.
 • Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor direct marketing doeleinden.
 • U hebt altijd toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt de juistheid ervan controleren.
 • Synergrid vzw neemt de meest adequate veiligheidsmaatregelen om misbruik van uw persoonsgegevens door derden te voorkomen.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website om uw toegang tot de website te vergemakkelijken en de navigatie sneller en efficiënter te maken.

 

Beheer van cookies

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen of weigeren voordat ze worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over dit onderwerp verzoeken wij u de handleiding van uw internetbrowser te raadplegen.

Wat de cookies betreft die met uw voorafgaande toestemming zijn geïnstalleerd, kunt u uw keuze te allen tijde wijzigen in het hier toegankelijke menu.

 

Categorieën cookies in verband met de navigatie op deze website

Deze site gebruikt verschillende categorieën cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies worden geïnstalleerd wanneer u de website bezoekt zonder dat uw voorafgaande toestemming vereist is. Wij beschouwen het gebruik van deze cookies als legitiem voor zover de verwerking van de navigatiegegevens die ermee gepaard gaan, noodzakelijk is voor het functioneren van onze website.

Naam van de cookie Doel Houdbaarheid
willekeurig getal De navigatie op de site inschakelen Sessie

 

Functionele cookies

Deze cookies worden door deze website ingesteld om uw browservoorkeuren te onthouden voor toekomstige bezoeken.

Voor de opslag en het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming vereist.

Naam van de cookie Doel Houdbaarheid
willekeurig getal De taal van de site behouden Sessie

 

Statistische cookies

Deze cookies worden gebruikt om het websiteverkeer te analyseren (zoals het aantal bekeken pagina's, uit welke regio van de wereld de gebruikers komen, het aantal bezoeken aan de site, evenals de activiteit van de bezoekers op de site en hun terugkeerfrequentie).

In het kader van de verkeersanalyse van de site worden ook IP-adressen verzameld, omdat daarmee kan worden vastgesteld in welke regio van de wereld de gebruiker zich bevindt, maar de gebruikers worden niet geïdentificeerd.

Voor de opslag en het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming vereist.

Het open-source MATOMO-platform wordt gebruikt om het publiek van de site en de manier waarop het wordt geraadpleegd te analyseren.

Naam van de cookie Doel Houdbaarheid
_pk_ses.1.8819 publieksmeting 30 minuten publieksmeting
_pk_id_1.8819 publieksmeting 13 maanden publieksmeting
_pk_ref_1.8819 publieksmeting publieksmeting (alleen actief als u niet rechtstreeks naar www.synergrid.be komt. Bijvoorbeeld, u komt binnen via een zoekmachine of een nieuwsbrief) 6 maanden

 

Cookies van sociale netwerken

Deze cookies worden door het betreffende sociale netwerk geplaatst wanneer er deelknoppen in onze site zijn geïntegreerd om sitegebruikers in staat te stellen het delen van inhoud te vergemakkelijken.

Voor de opslag en het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door de betrokken sociale netwerken, zie

 

Cookies in verband met diensten van derden

Cookies in verband met YouTube

Wij bieden gebruikers van de site toegang tot de YouTube-dienst om video's te bekijken.

Voor het gebruik van deze dienst maakt Google gebruik van cookies. Als u de video afspeelt, kunnen persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres of browserinformatie worden doorgegeven aan servers van Google LLC buiten de Europese Economische Ruimte en door Google worden verwerkt. Voor de opslag en het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Google heeft ook marketing tools zoals remarketing reclamefuncties die het onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert en waarover Synergrid geen controle heeft.

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens via cookies in verband met YouTube en over de waarborgen rond de doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie, zie :

 

Cookies in verband met Google Maps

Wij bieden de gebruikers van de site toegang tot de dienst Google Maps om ons bedrijf te lokaliseren.

Voor het gebruik van deze dienst worden cookies gebruikt door Google LLC. De door Google verwerkte gegevens kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers bevatten. Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan servers van Google LLC buiten de Europese Economische Ruimte. Voor de opslag en het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Google LLC heeft ook marketinginstrumenten zoals remarketingreclamefuncties die het onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert en waarover SYNERGRID geen controle heeft. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens via cookies in verband met Google Maps en over de waarborgen rond de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie zie :

 

Cookies die uw aanvaarding of niet van bovengenoemde cookies registreren

Ze worden geïnstalleerd wanneer u de website bezoekt zonder dat uw voorafgaande toestemming vereist is. De reden voor het gebruik van deze cookies is dat wij wettelijk verplicht zijn uw toestemming te verkrijgen en bij te houden.

Naam van de cookie Doel Houdbaarheid
cookieconsent_status Cookies met betrekking tot het al dan niet accepteren van bovengenoemde cookies 1 an

 

Bescherming van de vorm

Deze website maakt op verschillende pagina's gebruik van Google's reCAPTCHA-tool om formulierinvoer te beschermen en onderscheid te maken tussen menselijk en geautomatiseerd misbruik, wat in het legitieme belang is van de bescherming van de site tegen kwaadaardige geautomatiseerde programma's en spam. Hierbij worden gegevens verzonden die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst, waaronder het IP-adres van de gebruiker. De reCAPTCHA-analyse vindt volledig op de achtergrond plaats. De gebruikers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat een dergelijke analyse wordt uitgevoerd.

Bij gebruik van Google reCAPTCHA kunnen persoonlijke gegevens ook worden overgedragen aan servers van Google LLC buiten de Europese Economische Ruimte. Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden op

 

Uw rechten uitoefenen

De gegevensbeschermingsverordening geeft u rechten, waaronder de hieronder samengevatte, maar waaraan beperkingen of voorwaarden verbonden kunnen zijn:

 • Het recht om informatie te vragen over de verwerking van uw gegevens,
 • Het recht om toegang tot uw gegevens te vragen (een kopie te verkrijgen),
 • Het recht om rectificatie van uw gegevens te vragen (bv. als u van mening bent dat ze onjuist of verouderd zijn) of verwijdering van uw gegevens (bv. omdat ze niet langer relevant zijn),
 • Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, met name wanneer de gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden,
 • Het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen,
 • Het recht op overdraagbaarheid van de door u verwerkte gegevens die u in het kader van een overeenkomst hebt verstrekt.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is :

SYNERGRID asbl
Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasnetbeheerders
Avenue Palmerston, 4
1000 BRUSSEL

U kunt per e-mail contact met ons opnemen over de uitoefening van deze rechten of voor elke vraag met betrekking tot de bescherming van uw gegevens:
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Wij kunnen u vragen uw identiteit te bewijzen door ons bewijsstukken te verstrekken voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. U kunt ook contact opnemen met de autoriteit die toeziet op de naleving van deze verordening (de Gegevensbeschermingsautoriteit). Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de rechter en de gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat het gebruik van uw gegevens niet in overeenstemming is met de regelgeving of dat uw rechten niet worden gerespecteerd.