Wettelijk kader

De energiemarkt in België is geregeld door federale wetten of koninklijke/ministriële besluiten en gewestelijke decreten of ordonnanties en besluiten van de gewestregeringen, evenals door beslissingen van de regulatoren.

synergrid digitale meter

De Federale Overheid is bevoegd voor o.a.:

 • de bevoorrading van elektriciteit en aardgas
 • de transmissie van elektriciteit over het hoogspanningsnet (hoger dan 70 kV)
 • de opslag en het vervoer van aardgas
 • het beheer van de LNG terminal
 • de klassieke en nucleaire productie van elektriciteit
 • de maximumprijzen elektriciteit en aardgas voor eindafnemers 
 • de transportnettarieven

De Gewesten zijn bevoegd voor o.a.:

 • de lokale transmissie en de distributie van elektriciteit op een spanning lager dan of gelijk aan 70 kV
 • de distributie van aardgas
 • de productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen en met warmtekrachtkoppeling (WKK)
 • de milieuaspecten 
 • het rationeel energiegebruik (REG) 
 • de sociale aspecten
 • de distributienettarieven
synergrid elektriciteitskast kelder