Prefab cabines

Toepassingsgebied

Een prefab cabine is een HS-distributiecabine die niet ter plaatse wordt gefabriceerd. Ze wordt soms in één geheel, soms in enkele delen, naar de installatieplaats getransporteerd waar ze wordt geïnstalleerd of geassembleerd. De prefab cabine moet voldoen aan de technische vereisten beschreven in de specificatie C2/115-3.

 

synergrid klant elektriciteit gas

Gehomologeerd materieel  

De lijst C2/115-0 bevat de door Synergrid gehomologeerde prefab cabines.

Procedure

Synergrid homologaties voor prefab cabines zijn onderworpen aan de procedure C2/115-1. Deze beschrijft de werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe homologatie, evenals voor de wijziging of verlenging van een bestaande homologatie.

De procedure voor nieuwe homologaties bestaat uit de volgende stappen:

  • Indienen van de aanvraag : de aanvrager dient het ingevulde aanvraagformulier C2/115-3 (conformity assessment guide) in via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., samen met het technisch dossier.
  • Ontvangst van de aanvraag en prijsofferte : Synergrid registreert de aanvraag en controleert deze op volledigheid. Wanneer de aanvraag volledig is stuurt Synergrid een ontvankelijkheidsbevestiging en een prijsofferte voor de technische analyse.
  • Bestelling van de technische studie: de aanvrager stuurt zijn bestelbon naar de functionele mailbox  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
  • Facturatie : bij ontvangst van de bestelling stelt Synergrid de factuur op voor de uitvoering van de technische studie.
  • Technische analyse : Synergrid beoordeelt de conformiteit met de technische specificaties op basis van de studie van het technisch dossier.
  • Opname in de lijst : indien op basis van het ontvangen dossier en de bijhorende documenten kan bevestigd worden dat de prefab cabine beantwoordt aan de technische specificaties, en nadat de factuur is betaald door de aanvrager, voegt Synergrid deze toe aan de gepubliceerde lijst C2/115-0 met gehomologeerd materieel.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van prefab cabines kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..