Profielen - SLP-SPP-RLP

Vanaf MIG6 (Message Implementation Guide voor de informatie- en gegevensuitwisselingen energiemarkt) is de markt geëvolueerd van een allocatiemodel op basis van synthetische lastprofielen (SLP) naar een model op basis van een combinatie van een SLP voor de exclusief nachtvolumes (EX) elektriciteit en genormaliseerde Real Load Profiles (RLP) voor de andere elektriciteits- of gasvolumes.
Anderzijds is er ook nog een synthetisch productie profiel (SPP) om de productie opgewekt door fotovoltaïsche installaties in het distributienet van een DNB te modelleren.

synergrid netwerk buizen

RLP0N

Real Load Profile 0 Normalized (RLP0N) wordt gebruikt voor alle ToU (Time-of-Uses), uitgezonderd voor de Exclusief Nacht ToU. Dit profiel heeft de vorm van de ex-ante gedefinieerde infeed min het AMR (automatic meter readings) gemeten profiel van de betrokken toegangspunten (Elektriciteit) of betrokken GOS (Gas).

SLP EX

Het synthetisch lastprofiel ‘exclusief nacht’ wordt gebruikt voor de Exclusief Nacht ToU.

SPP ex-ante and ex-post

Het ex-ante synthetisch productieprofiel laat toe om geruime tijd op voorhand een inschatting te maken van de verwachte productie van een PV-installatie. Dit is van belang voor het bepalen van geschatte volumes. Het ex-post synthetisch productieprofiel wordt gebruikt om de totale historische PV-productie van een DNB nauwkeurig te modelleren, nodig in de settlement processen.

Meer details over de bepaling en modellering van deze curves kunnen worden teruggevonden in de jaarlijkse handboeken voor respectievelijk de RLP/SLP EX en SPP.

Voor de jaarlijkse profielen en details kunt u terecht in de onderstaande documenten.

synergrid registratie metingen

Profielen 2023

RLP

SLP EX

SPP

Profielen 2022

RLP

SLP EX

SPP

Profielen 2021

RLP

SLP

SPP

Profielen 2020

RLP

SLP

SPP

Profielen 2019

RLP

SLP

SPP

Profielen 2018

RLP

SLP

SPP

Profielen 2017

RLP

SLP

Profielen 2016

RLP

SLP

synergrid netwerk opvolging

Profielen 2015

RLP

SLP

Profielen 2014

RLP

SLP

Profielen 2013

RLP

SLP

Profielen 2012

Profielen 2011

Profielen 2010

Profielen 2009

Profielen 2008

Profielen 2007

Profielen 2006

Profielen 2005