Synchrocheckrelais

Toepassingsgebied

Elektriciteitsproductie-eenheden die een synchronisatie met de spanning op het distributienet uitvoeren moeten worden voorzien van een synchrocheckrelais. Dit beveiligingsrelais verhindert de koppeling met het distributienet bij een te groot spanningsverschil of een te groot faseverschil. Dit materieel moet voldoen aan de technische vereisten beschreven in de specificatie C10/24.

synergrid windmolen energie

Gehomologeerd materieel 

De lijst C10/24 bevat de door Synergrid gehomologeerde synchrocheckrelais.

Procedure

Voor de homologatie van synchrocheckrelais is de algemene procedure S1/01 van toepassing Deze procedures beschrijft de werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe homologatie, evenals voor de wijziging of verlenging van een bestaande homologatie.

De procedure voor nieuwe homologaties bestaat uit de volgende stappen :

  • Indienen van de aanvraag : de aanvrager dient het ingevulde aanvraagformulier C10/24. en het technisch dossier in via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • Ontvangst van de aanvraag en prijsofferte : Synergrid registreert de aanvraag en controleert deze op volledigheid. Wanneer de aanvraag volledig is stuurt Synergrid een ontvankelijkheidsbevestiging en een prijsofferte voor de technische analyse. Daarbij communiceert Synergrid ook het labo voor de verzending van het monster.
  • Bestelling van de technische studie : de aanvrager stuurt zijn bestelbon naar de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • Levering van de monsters : de aanvrager zendt een exemplaar van de relais naar het door Synergrid opgegeven labo.
  • Facturatie : bij ontvangst van de bestelling stelt Synergrid de factuur op voor de uitvoering van de technische studie en labotesten.
  • Technische analyse : Synergrid beoordeelt de conformiteit met de technische specificaties op basis van de studie van het technisch dossier en het verslag van de labotesten.
  • Opname in de lijst : indien op basis van het ontvangen dossier en de bijhorende documenten kan bevestigd worden dat de synchrocheckrelais beantwoordt aan de technische specificaties, en nadat de factuur is betaald door de aanvrager, voegt Synergrid deze toe aan de gepubliceerde lijst C10/24 met gehomologeerd materieel.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Aansluiting

Het voorschrift C10/11 ed.2.2 beschrijft de technische basisvereisten voor de aansluiting van elektriciteitsproductie-installaties die parallel werken met het distributienet, inclusief de beveiligingen.

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van synchrocheckrelais kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..