Opleidingscentra PE lassen

Toepassingsgebied

PE-lassers die werken uitvoeren op PE (polyethyleen)-leidingen van het aardgasnet dienen te voldoen aan bekwaamheidseisen beschreven in het voorschrift G5/02 en zijn gekwalificeerd volgens het voorschrift G1/13.1.

Voor de kwalificatie dienen lassers met succes een opleiding te volgen in één van de onafhankelijke opleidingscentra die door Synergrid zijn erkend zoals beschreven in het voorschrift G1/13.1.

synergrid gas lasser

Gehomologeerde centra

De lijst G1/14.2 bevat de door Synergrid gehomologeerde opleidingscentra.

Procedure

Synergrid homologaties zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01. Deze beschrijft de werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe homologatie, evenals voor de wijziging of verlenging van een bestaande homologatie.

Voor opleidingscentra PE-lassers bestaat de procedure voor nieuwe homologaties uit de volgende stappen:

  • Indienen van de aanvraag: de aanvrager dient zijn verzoek in via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • Ontvangst van de aanvraag: Synergrid registreert de aanvraag.
  • Indienen het technisch dossier: de aanvrager stelt het technisch dossier samen o.b.v. de G1/14.1 Checklist voor Opleidingscentrum PE-lassers en dient dit in volgens de instructies van Synergrid.
  • Technische analyse: Synergrid beoordeelt de conformiteit met de technische vereisten op basis van de evaluatie van het technisch dossier.
  • Opname in de lijst: indien het opleidingscentrum beantwoordt aan de technische vereisten voegt Synergrid deze toe aan de gepubliceerde lijst G1/14.2.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van opleidingscentra PE lassen kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..