PDG - Regelbare toepassingen

Het doel van deze product design group is de integratie van de regelbare toepassingen in het marktmodel voor energielevering.

Regelbare toepassingen zijn voorzieningen waarvan het vermogen kan worden gewijzigd (bv. elektrische waterverwarmer, warmtepomp, elektrisch voertuig, batterijen enz.).  Hun integratie in het marktmodel voor energielevering is noodzakelijk als gevolg van de verwachte ontwikkeling van hun aanwezigheid op de markt, in het bijzonder voor technologieën zoals elektrische voertuigen.

synergrid gasleiding

Er zal een bijzondere aandacht uitgaan naar elektrische voertuigen, waarbij wordt verzekerd dat het gecocreëerde product beter compatibel zal zijn met de andere regelbare toepassingen. In dit verband zal een evaluatie worden gemaakt van de gemeenschappelijke componenten voor het beheer van elektrische voertuigen en andere "regelbare" belastingen.

Hieronder vindt u de linken naar alle relevante documenten.

Algemeen

Workshops

Documenten

In het kader van de werkzaamheden van de PDG Regelbare toepassingen is een visietekst die de visie van de DNB’s weergeeft over meerdere leveringscontracten voor regelbare toepassingen opgesteld, en na overleg met de marktpartijen afgerond.

Deze visietekst “Meerdere leveringscontracten voor regelbare toepassingen”-“Multiple supply contracts per acces point” is beschikbaar in het