Homologatie

Wat en waarom

Als federatie van de Belgische netwerkbeheerders draagt Synergrid, in samenspraak met haar leden, bij tot de veiligheid, betrouwbaarheid en stabiliteit van het distributienet door de opmaak van technische voorschriften. Deze voorschriften beschrijven de algemene technische eisen, gebaseerd op internationale, Europese en Belgische normen, waaraan voldaan moet worden door derden – netgebruikers, marktactoren, fabrikanten, installateurs, controleorganismen e.a. – in het kader van hun interacties met de netbeheerder of met het net zelf.

synergrid elektriciteitskast aansluiten

Bepaald materieel voor aansluiting op het netwerk vereist een homologatie door Synergrid vóóraleer deze mogen worden geïnstalleerd (bv. omvormers, overstroomrelais, HS-schakelapparatuur). De technische criteria voor dit materieel staan beschreven in specificaties. Naast de homologatie van dit materieel is Synergrid eveneens verantwoordelijk voor de homologatie van bepaalde specifieke laboratoria (voor certificatieproeven), toestellen (bv. elektrolastoestellen), systemen (bv. anti-corrosie systemen) en centra (bv. examencentra PE lassers).

De exhaustieve lijsten van goedgekeurde homologaties vindt u terug op de betreffende pagina’s en in het documentencentum op deze website.

Toepassingsgebied

1. Elektriciteit

A. Decentrale productie-eenheden

 • Omvormers voor zonnepanelen en batterijen
 • Bi-directionele laadpalen
 • Windmolens
 • WKK-installaties
 • Dieselgroepen

B. Relais

C. HS-schakelapparatuur (klasse AA10 tot AA3x)

D.Prefab cabines

E. Openbare Verlichting

F. Forfaitaire verbruiken voor professionele installaties

2. Gas

A. Kunststoffen

B. Stalen leidingen

synergrid afrekening gas

Procedure

De Synergrid homologaties zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01. Voor bepaalde homologaties is deze algemene procedure vervolledigd met een specifieke procedure. Hiervoor verwijzen wij naar de betreffende pagina’s of naar het documentencentum op deze website.

Nieuwe homologaties

De procedure voor de aanvraag van een nieuwe homologatie bestaat doorgaans uit de volgende stappen :

 1. Indienen van de aanvraag [aanvrager]
 2. Ontvangst van de aanvraag en prijsofferte [Synergrid]
 3. Bestelling van de technische studie en levering van het technisch dossier [aanvrager]
 4. Levering van de monsters [aanvrager]
 5. Technische analyse [Synergrid]
 6. Facturatie [Synergrid] en betaling [aanvrager]
 7. Opname in de lijst met gehomologeerd materieel, toestellen of centra [Synergrid]

Verlenging of schrapping van homologaties

Voor de verlenging of schrapping van homologaties verwijzen wij naar de procedure S1/01.