HS-schakelapparatuur

Toepassingsgebied

HS-schakelapparatuur die bedoeld is om rechtstreeks op het publieke HS-distributienet van de Belgische DNB aan te sluiten dient door Synergrid gehomologeerd te zijn. Hiervoor dient Synergrid te onderzoeken of de HS-schakelapparatuur conform is met zowel de Synergrid eisen als de aanvullende voorschriften van de DNB. De HS-schakelapparatuur wordt na onderzoek met positief resultaat in de betreffende lijst(en) van gehomologeerde HS-schakelapparatuur opgenomen.

De lijsten van goedgekeurde HS-schakelapparatuur zijn opgemaakt in functie van de AA-categorie(ën) (en Ik voor AA3x) waaraan deze HS-schakelapparatuur voldoet.

Deze AA-categorie is toegekend op basis van het risico op een interne boogfout en de uitwendige verschijnselen t.g.v. een interne boogfout zoals beschreven in document C2/113-7:

 • Categorie AA10 HS-schakelapparatuur met minimaal risico op interne boogfout waarbij de booggassen naar een buffervolume worden afgeleid;
 • Categorie AA15 en AA15 (24kV) HS-schakelapparatuur met minimaal risico op interne boogfout waarbij de uitwendige verschijnselen d.mv. een energie-absorber worden beperkt;
 • Categorie AA20 en AA20 (24kV) HS-schakelapparatuur met minimaal risico op interne boogfout zonder uitwendige verschijnselen;
 • Categorie AA3x (20kA - 17.5kV) HS-schakelapparatuur met risico op interne boogfout, uitgerust met overdrukkleppen, met of zonder boogdetectie en -onderdrukking, met of zonder gaskanaal ;
 • Categorie AA3x (25kA - 17.5kV) HS-schakelapparatuur met risico op interne boogfout, uitgerust met overdrukkleppen, met of zonder boogdetectie en -onderdrukking, met of zonder gaskanaal, en bestemd voor rechtstreekse aansluiting op een transformatorstation (TS);

De HS-schakelapparatuur dient te voldoen aan de technische eisen beschreven in de volgende technische documenten:

synergrid elektrische wagen

Gehomologeerde HS-schakelapparatuur

De lijsten C2/117 bevatten de door Synergrid gehomologeerde HS-schakelapparatuur. Deze lijsten zijn opgedeeld per AA categorie (en Ik voor AA3x). 

Procedure

Synergrid homologaties voor HS-schakelapparatuur zijn onderworpen aan de procedure C2/113-1. Deze beschrijft de werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe homologatie, evenals voor de wijziging of verlenging van een bestaande homologatie.

De homologatie van nieuwe HS-schakelapparatuur is opgedeeld in twee fasen – pre-classificatie en homologatie – zoals hieronder beschreven.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

 

Pre-classificatie

De pre-classificatie fase heeft tot doel te onderzoeken of de HS-schakelapparatuur kan beantwoorden aan de door Synergrid gestelde eisen.

De pre-classificatie fase bestaat uit volgende stappen:

 1. Indienen van de pre-classificatie aanvraag : de aanvrager dient de ingevulde shortlist C2/113-2, C2/113-2 1250A/25 kA AIS of C2/113-2 1250A/25kA GIS (afhankelijk van de aangeboden schakelapparatuur) in via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 2. Ontvangst van de aanvraag en prijsofferte : Synergrid registreert de aanvraag en controleert of de aanvrager de shortlist volledig heeft ingevuld. Wanneer de aanvraag volledig is stuurt Synergrid een ontvankelijkheidsbevestiging en een prijsofferte voor de pre-classificatie en wijst Synergrid een contactpersoon (Single Point Of Contact, SPOC) toe aan het dossier.
 3. Bestelling van de technische studie: de aanvrager stuurt zijn bestelbon naar de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 4. Pre-classificatie studie: Synergrid analyseert de door de aanvrager ingevulde shortlist.
 5. Inspectie van een internationaal demo-model : Gedurende de pre-classificatie fase dient de aanvrager de door Synergrid gevraagde internationale demo-modellen van de te homologeren HS-schakelapparatuur beschikbaar te stellen voor een inspectie. De aanvrager organiseert deze demo-inspectie in samenspraak met de SPOC.
 6. Pre-classificatie rapport : De resultaten van de studie en demo-inspectie worden besproken in de Synergrid werkgroep en naar de aanvrager teruggekoppeld. De eventuele opmerkingen dienen door de aanvrager te worden behandeld.

Indien de pre-classificatie succesvol wordt afgesloten (complete checklist, positief inspectierapport en betaalde factuur) geeft Synergrid groen licht voor de opstart van de homologatiefase.

synergrid wagen opladen

Homologatie

Deze fase kan pas gestart worden na het succesvol afsluiten van de pre-classificatie.

De homologatie heeft tot doel te onderzoeken of de HS-schakelapparatuur beantwoordt aan de normatieve eisen. Daarnaast onderzoekt Synergrid of de aangepaste demo-eenheden voldoen aan de vereiste praktische functionaliteiten en de specifieke vereisten van de Belgische DNB’s.

De homologatie fase bestaat uit volgende stappen :

 1. Indienen van de homologatie aanvraag : de aanvrager dient de ingevulde assessment guide C2/113-3 of C2/113-3 1250A (afhankelijk van de aangeboden schakelapparatuur), samen met een volledig technisch dossier, in via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 2. Ontvangst van de aanvraag en prijsofferte : Synergrid registreert de aanvraag en controleert of de door de aanvrager ingevulde conformity assessment guide en het ingediende technische dossier volledig is. Wanneer de aanvraag volledig is stuurt Synergrid een ontvankelijkheidsbevestiging en een prijsofferte voor de technische analyse.
 3. Bestelling van de technische studie : de aanvrager stuurt zijn bestelbon naar de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
 4. Uitvoering van de normatieve studie : Synergrid analyseert de door de aanvrager ingevulde shortlist en het technische dossier.
 5. Inspectie van het Belgisch demo-model : De aanvrager stelt de Belgische demo-modellen van de te homologeren HS-schakelapparatuur beschikbaar voor een inspectie. De aanvrager organiseert deze demo-inspectie in samenspraak met de SPOC.
 6. Homologatie rapport : De resultaten van de homologatiestudie en de demo-inspectie worden in de Synergrid werkgroep besproken en naar de aanvrager teruggekoppeld. De eventuele opmerkingen dienen door de aanvrager te worden behandeld.
 7. Toekenning homologatie : De homologatie kan worden toegekend wanneer alle opmerkingen door de aanvrager zijn behandeld en de leden van de Synergrid werkgroep hun goedkeuring hebben gegeven.
 8. Opname in de lijst van gehomologeerde HS-schakelapparatuur : De HS-schakelapparatuur wordt na goedkeuring door de Synergrid werkgroep en na betaling van de factuur door de aanvrager opgenomen in de lijst van gehomologeerde HS-schakelapparatuur die vervolgens op de website van Synergrid wordt gepubliceerd.

Aansluiting

Het voorschrift C2/112 beschrijft de technische basisvereisten voor de aansluiting van HS-schakelapparatuur op het HS-net.

FAQ

Het document C2/113-series FAQ behandelt de meest gangbare vragen.

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van HS-schakelapparatuur kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..