Hulpapparatuur

Toepassingsgebied

Synergrid biedt de mogelijkheid aan hulpapparatuur te homologeren volgens de technische vereisten beschreven in de specificatie C4/10.2.

synergrid fluvius gasleiding afstellen

Gehomologeerd materieel

De hulpapparatuur voor LED verlichtingstoestellen die gehomologeerd zijn volgens de huidige versie van de specificatie C4/10.2 is opgenomen in de lijst C4/10-B. Deze lijst wordt stelselmatig aangevuld met nieuwe homologaties.

Hulpapparatuur die werd gehomologeerd op basis van de oude specificatie C4/10 is opgenomen in de lijst C4/10-A. Deze lijst is afgesloten.

Procedure

Synergrid homologaties zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01. Deze beschrijft de werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe homologatie, evenals voor de wijziging of verlenging van een bestaande homologatie.

De homologaties met betrekking tot openbare verlichting worden meer specifiek toegelicht in het voorschrift C4/8.  

Voor hulpapparatuur bestaat de procedure voor nieuwe homologaties uit de volgende stappen :

  • Indienen van de aanvraag : de aanvrager dient het ingevulde aanvraagformulier C4/10.2-1 in via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • Ontvangst van de aanvraag en prijsofferte : Synergrid registreert de aanvraag en controleert deze op volledigheid. Wanneer de aanvraag volledig is stuurt Synergrid een ontvankelijkheidsbevestiging en een prijsofferte voor de technische analyse. Daarbij communiceert Synergrid ook instructies voor de verzending van het monster.
  • Bestelling van de technische studie : de aanvrager stuurt zijn bestelbon naar de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • Indienen van de checklist en het technisch dossier : de aanvrager vult de checklist C4/10.2-2 in, stelt het technisch dossier samen en dient dit in volgens de instructies van Synergrid.  
  • Levering van de monsters : de aanvrager zendt tevens een exemplaar van het verlichtingstoestel naar het door Synergrid opgegeven adres.
  • Facturatie : bij ontvangst van de bestelling stelt Synergrid de factuur op voor de uitvoering van de technische studie.
  • Technische analyse : Synergrid beoordeelt de conformiteit met de technische specificaties op basis van de studie van het technisch dossier en de visuele controle van het demotoestel.
  • Opname in de lijst : indien op basis van het ontvangen dossier en de bijhorende documenten kan bevestigd worden dat de apparatuur beantwoordt aan de technische specificaties, en nadat de factuur is betaald door de aanvrager, voegt Synergrid deze toe aan de gepubliceerde lijst C4/10-B met hulpapparatuur.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van hulpapparatuur voor openbare verlichting kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..