Forfaitaire verbruiken vaste professionele installaties zonder meter

Toepassingsgebied

Een forfaitair verbruik is een aansluiting van een vaste professionele installatie op het distributienetwerk zonder elektriciteitsmeter waarbij de distributienetbeheerder de elektriciteitsafname van deze installatie berekent op basis van een geïnstalleerd vermogen.

De regels voor een elektricteitsafname zonder meter staan beschreven in de specificatie C3/2.

Voor de forfaitaire verbruiken voor openbare verlichting verwijzen wij naar de pagina Homologatie van forfaitaire verbruiken voor Openbare Verlichting.

synergrid grondwerken elektriciteitsnetwerkplan

Gehomologeerd materieel

De lijst C3/3 bevat de door Synergrid gehomologeerde forfaitaire aansluitingen die geen betrekking hebben op Openbare Verlichting.

Procedure

De procedure voor de aanvraag van forfaitaire verbruiken staat beschreven in document C3/2 en bestaat uit de volgende stappen :

  • Aanvraag: na overleg met de betrokken distributienetbeheerder op wiens net de installatie wordt aangesloten dient de leverancier of installateur van de installatie via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. een technisch dossier over te maken aan Synergrid, conform
    • aanvraagformulier C3/4 (24/24) voor afnames gedurende de ganse dag, of
    • aanvraagformulier C3/4 OT voor afnames van zonsondergang tot zonsopgang volgens astro-curve en met OT-besturing.
  • Goedkeuring en publicatie: indien op basis van het ontvangen dossier en de bijhorende documenten kan bevestigd worden dat het forfaitaire verbruik beantwoordt aan de technische specificaties voegt Synergrid deze toe aan de lijst C3/3 .

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Aansluiting

Het voorschrift C1/109 is van toepassing op alle aansluitingen op het LS-distributienet van vaste professionele installaties zonder meter.

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van forfaitaire verbruiken van professionele installaties kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..