Marktspelers

Producenten van elektriciteit

Naast de klassieke centrales voor de productie van elektriciteit (gascentrales) en de kerncentrales, maakt de productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen een steeds groter deel uit van het aanbod. Er wordt ook gebruik gemaakt van fotovoltaïsche cellen, windturbines (op land en in de Noordzee), waterkrachtcentrales, biomassacentrales en WKK-installaties (Warmtekrachtkoppeling).

FEBEG groepeert de belangrijkste producenten.

960x400

Invoerders van elektriciteit en gas

Zowel elektriciteit als aardgas kan door een leverancier of een andere marktspeler die daartoe een vergunning heeft (Shipper) worden ingevoerd vanuit het buitenland voor de bevoorrading van zijn klanten.

België heeft zelf geen aardgaswinning. Het aardgas, afkomstig van buitenlandse producenten, wordt per schip ingevoerd via de terminal in Zeebrugge in vloeibare vorm (LNG – Liquid Natural Gas op -161°C – uit o.a. Algerije, Qatar, ...), of in gasvorm via ondergrondse of onderzeese leidingen met Noorwegen, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Groot-Brittannië.

Transmissienetbeheerder Elia

Om de elektriciteit over het hoogspanningsnet te vervoeren, is er in België één transmissienetbeheerder, Elia.

Elia heeft o.a. als taken:

 • het beheren van het nationale en lokale transmissienet met een spanning boven 30 kV;
 • het transporteren van elektriciteit van de Belgische productiecentrales of van naburige landen naar grote afnemers en naar de distributienetten;
 • de transit verzorgen van elektriciteit tussen andere landen over het Belgische transmissienet;
 • het evenwicht bewaren tussen vraag en aanbod van elektriciteit.

Vervoeronderneming Fluxys

Fluxys  is verantwoordelijk voor het vervoer van (aard)gas over het hogedruknet. 

De onderneming heeft o.a. als taken:

 • het beheren van het vervoernet van (aard)gas op hoge druk;
 • de opslag van aardgas;
 • de LNG-installatie (Zeebrugge) uitbaten:
 • aardgas vervoeren vanaf de grensposten naar grote eindafnemers of naar de distributienetbeheerders;
 • de transit verzorgen van aardgas tussen andere landen doorheen België.
synergrid man aan laadpaal

Distributienetbeheerders

De voormalige energie-intercommunales werden aangeduid als distributienetbeheerders van elektriciteit en aardgas.

Een distributienetbeheerder is als enige aangeduid in een welomschreven gebied. Een klant kan zijn distributienetbeheerder dus niet kiezen. De distributienetbeheerders werken bijgevolg in een door de overheid gereguleerde en gecontroleerde context en moeten alle netgebruikers op gelijke voet behandelen.

De tarieven die de distributienetbeheerders aanrekenen voor het gebruik van hun net, moeten worden goedgekeurd door de betreffende regionale regulator (VREG, BRUGEL en CWaPE).

De distributienetbeheerders hebben o.a. als taken:

 • het bouwen, onderhouden en beheren van de distributienetten voor elektriciteit en (aard)gas;
 • het verdelen van elektriciteit die zij ontvangen van de transmissienetbeheerder Elia en/of lokale producent naar de eindafnemers (midden- of laagspanning);
 • het verdelen van (aard)gas naar de eindafnemers die op hun netten aangekoppeld zijn;
 • het uitvoeren van Openbare Dienstverplichtingen "ODV" (Sociale verplichtingen, REG, netuitbreidingen, enz…).

U kunt de distributienetbeheerder (DNB) in uw gemeente hier vinden.

In Vlaanderen is Fluvius de werkmaatschappij voor alle Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas.

De distributienetbeerders (DNB's) zijn samen met de transmissienetbeheerder (Elia) en de vervoeronderneming (Fluxys) gegroepeerd in de federatie Synergrid.

Leveranciers 

In een vrije energiemarkt kunnen verschillende leveranciers actief zijn. Zij dienen van de bevoegde marktregulator een leveringsvergunning te ontvangen. Tussen hen geldt de vrije concurrentie. Een klant kan dus zelf bepalen bij welke leverancier hij zijn elektriciteit of aardgas zal aankopen.

Leveranciers kopen energie bij de producenten van elektriciteit of de invoerders van aardgas,  bij een andere leverancier of op de beurzen voor elektriciteit en aardgas en verkopen die aan hun klanten. 

De lijsten van erkende leveranciers voor elektriciteit en/of aardgas zijn terug te vinden op de websites van de regulatoren.

De meeste leveranciers en de producenten zijn in België gegroepeerd in de federatie FEBEG.