Beproevingscentra

Toepassingsgebied

Synergrid homologatie is vereist voor beproevingscentra openbare verlichting (laboratoria) die moeten beantwoorden aan de specificatie C4/8.1.

synergrid hoogtewerker hoogspanningskabel

Gehomologeerde centra

De beproevingscentra die gehomologeerd zijn volgens de huidige versie van de specificatie C4/8.1 zijn opgenomen in de lijst C4/8.1-A. Deze lijst wordt stelselmatig aangevuld met nieuwe homologaties.

Procedure

Synergrid homologaties zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01. Deze beschrijft de werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe homologatie, evenals voor de wijziging of verlenging van een bestaande homologatie.

De homologaties met betrekking tot openbare verlichting worden meer specifiek toegelicht in het voorschrift C4/8.  

Voor beproevingscentra bestaat de procedure voor nieuwe homologaties uit de volgende stappen :

  • Indienen van de aanvraag : de aanvrager dient het ingevulde aanvraagformulier C4/8.1-1 in via de functionele mailbox  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • Ontvangst van de aanvraag: Synergrid registreert de aanvraag en stuurt een ontvangstbevestiging.
  • Indienen het technisch dossier : de aanvrager stelt het technisch dossier samen en dient dit in volgens de instructies van Synergrid.
  • Evaluatie : Synergrid onderzoekt de conformiteit aan de criteria van de specificatie C4/8.1.
  • Opname in de lijst : indien op basis van het ontvangen dossier en de bijhorende documenten kan bevestigd worden dat het beproevingscentra beantwoordt aan de specificaties voegt Synergrid dit toe aan de gepubliceerde C4/8.1-A.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van beproevingscentra voor openbare verlichting kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..