Beproevingslabo's PE

Toepassingsgebied

PE-lassers die werken uitvoeren op PE (polyethyleen)-leidingen van het aardgasnet dienen te voldoen aan bekwaamheidseisen beschreven in het voorschrift  G5/02 en gekwalificeerd volgens het voorschrift G1/13.1.

Voor de kwalificatie dienen lassers een opleiding te volgen in een opleidingscentra van de lijst G1/14.2 en moeten zij slagen voor het examen. Het examen bestaat uit een theoretische en praktische proef.

De lasverbinding gerealiseerd tijdens de praktische proef wordt geëvalueerd door een beproevingslaboratorium erkend door Synergrid.

synergrid registratie verbruik elektriciteit

Gehomologeerde centra

De lijst G1/16.2 bevat de door Synergrid gehomologeerde beproevingslabo’s PE.

Procedure

Synergrid homologaties zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01. Deze beschrijft de werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe homologatie, evenals voor de wijziging of verlenging van een bestaande homologatie.

Voor PE beproevingslabo’s bestaat de procedure voor nieuwe homologaties uit de volgende stappen :

  • Indienen van de aanvraag: de aanvrager dient zijn verzoek in via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • Ontvangst van de aanvraag: Synergrid registreert de aanvraag.
  • Indienen het technisch dossier: de aanvrager stelt het technisch dossier samen o.b.v. de G1/16.1 Checklijst en dient dit in volgens de instructies van Synergrid.
  • Technische analyse: Synergrid beoordeelt de conformiteit met de technische vereisten op basis van de evaluatie van het technisch dossier.
  • Opname in de lijst: indien het beproevingslabo beantwoordt aan de technische vereisten voegt Synergrid deze toe aan de gepubliceerde lijst G1/16.2.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van PE beproevingslabo’s kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..