Decentrale productie-eenheden

Toepassingsgebied

Alle elektriciteitsproductie-installaties die parallel met het Belgische distributienet werken of daar technisch toe in staat zijn, moeten voldoen aan het technisch voorschrift C10/11ed.2.2.

Om het aantonen van deze conformiteit te vergemakkelijken, moeten alle elektriciteitsproductie-eenheden een C10/26-typehomologatie verkrijgen en zijn opgenomen in de lijst C10/26 vóóraleer de aansluitingsprocedure voor de installatie, zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het voorschrift C10/11 ed.2.2, opgestart mag worden.

Deze C10/26-typehomologatie betreft onder meer : omvormers voor zonnepanelen en/of batterijen, dieselgroepen, bi-directionele laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, WKK-installaties, windmolens.

De technische specificaties voor dit materieel staan beschreven in Annex D “Technische basisvereisten van de elektriciteitsproductie-eenheid” van het voorschrift C10/11 ed.2.2.

synergrid laadpaal wagen

Voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen geldt als volgt :

  • Laders voor elektrische voertuigen vallen binnen het toepassingsdomein van het voorschrift C10/11 ed.2.2 (met verplichte C10/26-homologatie) indien zij bi-directioneel werken, of daar technisch toe in staat zijn. In dat geval is hun homologatie heel gelijkaardig aan de homologatie van omvormers voor batterijopslag, of van hybride omvormers.
  • Laders die slechts in één richting kunnen werken - elektriciteit uit het net halen om hiermee het voertuig op te laden - vallen buiten het toepassingsgebied van het C10/11-voorschrift en moeten dus niet C10/26-gehomologeerd worden.

Gehomologeerd materieel 

De lijst C10/26 bevat de door Synergrid gehomologeerde decentrale productie-eenheden.

De gelijkvormigheidsverklaring die nodig is voor het opstarten van de aansluitprocedure bij de netbeheerder kan gedownload worden via de link bij de betreffende productie-eenheid in deze lijst (kolom 4).

Procedure

Alle Synergrid homologaties voor materieel betreffende een elektriciteitsaansluiting zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01. Deze beschrijft de werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe homologatie, evenals voor de wijziging of verlenging van een bestaande homologatie. Voor decentrale productie-eenheden wordt deze algemene procedure vervolledigd met de specifieke procedure C10/26.

De procedure voor nieuwe homologaties bestaat uit de volgende stappen :

  • Indienen van de aanvraag : de aanvrager dient het ingevulde C10/26 aanvraagformulier in via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., met daarin het technisch dossier, en in bijlage alle vereiste documenten (proefverslagen, certificaten, datasheets, …).
  • Ontvangst van de aanvraag: Synergrid registreert de aanvraag, controleert deze op volledigheid, en stuurt een ontvangstbevestiging. Pas wanneer de aanvraag volledig is stuurt Synergrid een ontvankelijkheidsbevestiging en wordt de homologatiestudie ingepland.
  • Uitvoering van de homologatiestudie : Synergrid beoordeelt de conformiteit met de technische specificatie C10/11 op basis van de studie van het aanvraagformulier, het daarin opgenomen technisch dossier en de vereiste bijhorende documenten (proefverslagen, certificaten, datasheets, …). Deze studie is kosteloos, en gebeurt uitsluitend op basis van een elektronisch ingediend dossier. Voor het uitvoeren van de homologatiestudie is dus geen monster nodig van de te homologeren eenheden.
  • Opname in de lijst C10/26 : indien op basis van het ontvangen dossier en de bijhorende documenten kan bevestigd worden dat de decentrale productie-eenheden beantwoorden aan de technische specificaties voegt Synergrid deze toe aan de gepubliceerde lijst C10/26 met gehomologeerde decentrale productie-eenheden.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Aansluiting

Het voorschrift C10/11 beschrijft de technische vereisten voor de aansluiting van decentrale productie-installaties die in parallel (kunnen) werken met het distributienet.

De technische basisvereisten voor de productie-eenheden zelf zijn opgenomen in Annex D van dit voorschrift, de procedure voor de aansluiting van deze eenheden of installaties staat beschreven in hoofdstuk 5 van dit voorschrift.

FAQ

Het antwoord op een aantal veel gestelde vragen vindt u in het document FAQ over C10/11 ed2 (02/2022).

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van decentrale productie-eenheden kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..