Sociale Relaties

Opdracht

Het departement Sociale Relaties verdedigt de belangen van de leden van Synergrid die daartoe opdracht geven in de onderhandelingen met de vakbonden binnen de sector van het Gas- en Elektriciteitsbedrijf. Concreet gaat het om de ondernemingen Elia, Fluxys, Fluvius, Ores en Sibelga.

Het departement Sociale Relaties zetelt als woordvoerder van de leden in het Paritair Comité voor het Gas- en Elektriciteitsbedrijf PC326, het neemt een bemiddelende rol op bij conflicten op sector- en/of ondernemingsniveau, het staat de leden bij met advies in sociale materies en het vertegenwoordigt de leden bij andere belangrijke actoren:

 • VBO 
 • Pensioenfondsen : Elgabel, Enerbel, Pensiobel, Powerbel
 • Fonds voor Aanvullende Vergoedingen
 • Fonds voor Bestaanszekerheid
 • Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk
 • Contassur
 • PensioPlus
 • En andere … 

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het departement Sociale Relaties van FEBEG, de werkgeversfederatie van de producenten, handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas. 

synergrid gasmeter buitenwerken

Werking

Het departement Sociale Relaties organiseert het overleg tussen de leden op verschillende niveau’s: 

 • Comité HR: de directeuren Human Ressources (HRD) tekenen de strategische lijnen uit inzake het op sectoraal niveau te voeren sociaal beleid.
 • Commissie Sociale Aangelegenheden: de vertegenwoordigers van de HRD behandelen specifieke dossiers die kaderen binnen de lijnen uitgetekend door het Comité HR.
 • Werkgroepen: de leden delegeren hun experts betreffende specifieke materies teneinde informatie uit te wisselen, concrete voorstellen uit te werken of toepassingsmodaliteiten rond sectorale afspraken af te spreken.

Vervolgens organiseert het departement Sociale Relaties het paritair overleg, waar de woordvoerders van Synergrid en van FEBEG, de patronale vertegenwoordigers en de vakbondsvertegenwoordigers elkaar ontmoeten om met betrekking tot de voorziene en/of de toekomstige sociale regels die voorzien zijn voor de sector te onderhandelen. Het departement Sociale Relaties beheert ook verschillende paritaire fondsen en pensioenfondsen om voor de sectorale medewerkers de goede uitvoering te garanderen van de sociale voordelen voorzien in de sectorale cao’s.

Collectieve arbeidsovereenkomsten

Alle cao’s die van toepassing zijn op de gebaremiseerde werknemers van de sector zijn eenvoudig te raadplegen op de site van de  FOD WASO door als paritair comité het nummer “326 – Paritair Comité voor het Gas- en Elektriciteitsbedrijf” aan te duiden.

synergrid werkingsplan place reine astrid
synergrid sociale relaties

Contact

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Adeline Malvoisin
Social Relations Officer

Tanguy Hermanns
Head of Social Relations

Isabel Schietgat
Social Relations Manager