Forfaitaire verbruiken openbare verlichting

Toepassingsgebied

Synergrid homologatie is vereist voor forfaitaire verbruiken voor openbare verlichtingstoestellen, waarvan het verbruik wordt bepaald conform de regels beschreven in de specificatie C4/15.

Voor de homologatie van forfaitaire verbruiken voor professionele installaties verwijzen wij naar de betreffende pagina.

synergrid grondwerken elektriciteitsnetwerkplan

Gehomologeerde forfaits

De LED-systemen voor openbare verlichting waarvan het forfaitaire vermogen is bepaald conform de regels beschreven in de specificatie C4/15 zijn opgenomen in de lijst C4/15-A.

Procedure

Synergrid homologaties zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01. Deze beschrijft de werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe homologatie, evenals voor de wijziging of verlenging van een bestaande homologatie.

De homologaties met betrekking voor openbare verlichting worden meer specifiek toegelicht in het voorschrift C4/8.  

Voor forfaitaire verbruiken bestaat de procedure voor nieuwe homologaties uit de volgende stappen :

  • Indienen van de aanvraag : de aanvrager dient het ingevulde aanvraagformulier C4/15-1 in via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • Ontvangst van de aanvraag: Synergrid registreert de aanvraag en controleert deze op volledigheid. Wanneer de aanvraag volledig is stuurt Synergrid een ontvankelijkheidsbevestiging voor de technische analyse.
  • Indienen het technisch dossier : de aanvrager stelt het technisch dossier samen en dient dit in volgens de instructies van Synergrid.  
  • Technische analyse : Synergrid beoordeelt de conformiteit met de technische specificaties op basis van de studie van het technisch dossier.
  • Opname in de lijst : indien het technisch dossier beantwoordt aan de technische specificaties voegt Synergrid dit toe aan de gepubliceerde lijst C4/15-A.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van forfaitaire verbruiken voor openbare verlichting kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..