Gas

In de naamgeving en de codering van alle onderstaande documenten gepubliceerd door Synergrid of KVBG wordt "KVBG" vervangen door "SYNERGRID" vanaf 13 januari 2014.

Om praktische redenen werd de referentie van de KVBG-aanbevelingen aangepast in overeenstemming met deze concordantietabel.

ReferentieVersieBeschrijvingOude referentie
G0/01 11.2013 Aanbevelingen SYNERGRID voor het plaatsen van distributieleidingen, uitgelijnd op het KB van 28.06.1971 KVBG/2000.00.01 
G1/03 11.2000 PE-buizen voor ondergrondse aardgasdistributieleidingen KVBG/2000.10.03
G1/04 11.2000  PE-hulpstukken voor PE-systemen voor aardgasleidingen KVBG/2000.10.04
G1/05 12.2011 Waarborg op de hulpstukken in PE na stockering KVBG/2000.10.05
G1/06 08.2013 Rondschrapers voor PE-buizen en PE-hulpstukken
Dit documenten is terug te vinden in de rubriek Homologatie
KVBG/2000.10.06
G1/11 09.2013  Toestellen voor het lassen van PE-systemen voor aardgasdistributie – Elektrolastoestellen
Dit documenten is terug te vinden in de rubriek Homologatie
KVBG/2000.21.03
G1/12 05.2014 Toestellen voor het lassen van PE-systemen voor aardgasdistributie – Stuiklastoestellen
Dit documenten is terug te vinden in de rubriek Homologatie
KVBG/2000.21.04
G1/13.1 05.2021 Procedure voor de opleiding, kwalificatie en herkeuring van de PE lassers voor de bouw van gasdistributienetten  
G1/13.2 04.2019 Opvolgingsdossier PE lasser  
G1/17.1 02.2019 Opleiding PE lassen: Cursus PE Veiligheid  
G1/17.2 05.2021 Opleiding PE lassen: Cursus PE Elektrolassen  
G3/03 07.2017 Randapparatuur op de gasmeter nieuw
G4/01 06.2013 Afleverstation NGV  
G4/04 11.2000 Kranen in PE voor PE-systemen voor aardgasleidingen KVBG/2000.41.01
G4/11 12.2009 Richtlijn betreffende de classificatie van gevaarlijke zones KVBG/2000.40.11
G4/34 11.2019 Algemene voorschriften - Ontvangstations - Vervoersonderneming/Openbare distributie KVBG/2000.40.34
G5/01 06.2016 Uitvoeren van werken - Plaatsen van stalen leidingen (in herziening) KVBG/2000.50.01
G5/02 02.2015 Uitvoeren van werken - Plaatsen van PE-leidingen KVBG/2000.50.02
G5/03 04.2006 Uitvoeren van werken - Plaatsen van dienstleidingen KVBG/2000.50.03
G5/05 11.2000 Uitvoeren van werken - Sleuven en herbestrating KVBG/2000.50.05
G5/06 01.2012 Gestuurde boringen voor gasleidingen met een bedrijfsdruk van maximaal 15 bar (+ bijlage) KVBG/2000.50.06
G5/21 10.2002 Procedure voor het opstellen van een kwaliteitshandboek voor het plaatsen van gasleidingen KVBG/2000.50.21
G5/31 06.2014 Uitvoering van werken in de nabijheid van installaties voor gastransport of gasdistributie KVBG/2000.50.31
G5/32 02.2013 Aanbevelingen in verband met odorisatie KVBG/2000.50.32
G5/33 1998 Te nemen maatregelen in geval van gasreuk KVBG/2000.50.33
G5/40 1995 Kenplaten voor de positiebepaling van ondergrondse gasinstallaties KVBG/2000.50.40
G5/41 09.2007 Preventie en bestrijding van incidenten in aardgasdistributie KVBG/2000.50.41
G5/43 06.2016 Toelichting bij het veiligheidsinformatieblad van aardgas afkomstig van het distributienet n/a
G6/01 10.2002 Lastenboek voor de controle van de dichtheid van de binneninstallaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen, bij de opening van de gasmeters KVBG/2000.60.01
G6/02 04.2005 Procedure dichtheidscontrole en conformiteit binneninstallaties voor aardgas KVBG/2000.60.02
G8/01 12.2021 Voorschrift voor decentrale gasinjectie n/a