Anti-corrosiesystemen

Toepassingsgebied

Het aanbrengen van anti-corrosie bescherming wordt voorgeschreven in het voorschrift G5/01.

De anti-corrosie systemen die voldoen aan de norm NBN EN 12068 of de norm ISO 21809-3 kunnen worden gehomologeerd door Synergrid.

synergrid werken openbare weg ores

Gehomologeerd materieel 

De lijst G1/08 bevat de door Synergrid gehomologeerde anti-corrosie systemen.

Procedure

Synergrid homologaties zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01. Deze beschrijft de werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe homologatie, evenals voor de wijziging of verlenging van een bestaande homologatie.

Voor anti-corrosie systemen bestaat de procedure voor nieuwe homologaties uit de volgende stappen :

  • Indienen van de aanvraag: de aanvrager dient zijn verzoek in via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • Ontvangst van de aanvraag: Synergrid registreert de aanvraag.
  • Indienen het technisch dossier: de aanvrager stelt het technisch dossier samen en dient dit in volgens de instructies van Synergrid.
  • Technische analyse: Synergrid beoordeelt de conformiteit met de technische specificaties op basis van de studie van het technisch dossier.
  • Opname in de lijst: indien het anti-corrosie-systeem beantwoordt aan de technische specificaties voegt Synergrid dit toe aan de gepubliceerde lijst G1/08.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van anti-corrosie systemen kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..