Examencentra PE lassen

Toepassingsgebied

PE-lassers die werken uitvoeren op PE (polyethyleen)-leidingen van het aardgasnet dienen te voldoen aan bekwaamheidseisen beschreven in het voorschrift G5/02 en gekwalificeerd volgens het voorschrift G1/13.1.

Voor de kwalificatie dienen lassers een opleiding te volgen in een opleidingscentra van de lijst G1/14.2 en moeten zij slagen voor het examen georganiseerd door één van de door Synergrid erkende examencentra voor PE-lassers.

synergrid gas lasser

Gehomologeerde centra

De lijst G1/15.2 bevat de door Synergrid erkende examencentra voor PE-lassers.

Procedure

Synergrid homologaties zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01. Deze beschrijft de werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe homologatie, evenals voor de wijziging of verlenging van een bestaande homologatie.

Voor examencentra PE-lassers bestaat de procedure voor nieuwe homologaties uit de volgende stappen:

  • Indienen van de aanvraag: de aanvrager dient zijn verzoek in via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • Ontvangst van de aanvraag: Synergrid registreert de aanvraag.
  • Indienen het technisch dossier: de aanvrager stelt het technisch dossier samen o.b.v. de G1/15.1 Checklijst Examencentrum PE-lassers en dient dit in volgens de instructies van Synergrid.
  • Technische analyse: Synergrid beoordeelt de conformiteit met de technische vereisten op basis van de evaluatie van het technisch dossier.
  • Opname in de lijst: indien het examencentrum beantwoordt aan de technische vereisten voegt Synergrid deze toe aan de gepubliceerde lijst G1/15.2.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Meer informatie

Voor verdere vragen met betrekking tot de homologatie van examencentra voor PE-lassers kan u contact opnemen met Synergrid via de functionele mailbox Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..