Graaddagen

Algemeenheden

De graaddagen geven een beeld van het gemiddelde profiel van de verwarmingsnoden van een woning in België. Voor een bepaalde dag zijn de graaddagen die gebruikt worden door de aardgassector in België gelijk aan het verschil tussen 16,5°C en de gemiddelde dagtemperatuur gemeten door het KMI te Ukkel. Indien bijvoorbeeld de gemiddelde temperatuur van een dag -2°C was, is het aantal graaddagen voor die dag 18,5°C (GD =16,5 - - 2). Indien de gemiddelde dagtemperatuur hoger is dan 16,5°C wordt de waarde 0 gebruikt.

synergrid hoogtewerker straatverlichting Om rekening te houden met de thermische inertie van gebouwen en daardoor beter de reële verwarmingsbehoeften weer te geven, berekent men de 'equivalente graaddagen'. Deze houden rekening met de graaddagen van de 2 voorgaande dagen volgens volgende formule: GDeq = 0,6 x GD van de dag zelf (D) + 0,3 x GD van de voorgaande dag (D-1) + 0,1 x GD van de dag daarvoor (D-2). Voor een bepaalde maand berekent men de som van de equivalente graaddagen van elke dag van die maand. De gegevens per maand verkrijgt men door de equivalente graaddagen van elke dag van die maand op te tellen. De 'normale equivalente graaddagen' zijn de gemiddelde equivalente graaddagen die berekend worden over een periode van 30 jaar. Deze periode wordt elke 5 jaar gewijzigd. Vandaag wordt de periode 1991-2020 gebruikt.

Gemiddelde maandwaarden

GRAADDAGEN 16.5°C EQUIVALENT
  NORMAAL 2021 2022 2023
 MaandCumulMaandCumulMaandCumulMaandCumul
Januari 396 396 417 417 375 375 346 346
Februari 349 745 316 733 277 652     
Maart 294 1.039 288 1.021 246 898    
April 187 1.226 272 1.293 193 1.091     
Mei 99 1.325 157 1.450 64 1.155     
Juni 35 1.360 9 1.459 13 1.168     
Juli 10 1.370 3 1.462 0 1.168     
Augustus 11 1.381 9 1.471 0 1.168    
September 55 1.436 21 1.492 77 1.245    
Oktober 161 1.597 154 1.646 73 1.318    
November 278 1.875 300 1.946 218 1.536    
December 377 2.252 340 2.286 386 1.922