Gas

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de Synergrid referentiedocumenten met betrekking tot homologaties :

  • Voorschrift : een Synergrid document dat de technische eisen vastlegt, over het algemeen gebaseerd op normen, waaraan voldaan moet worden door derden (netgebruikers, marktactoren, fabrikanten, installateurs, opleidingscentra, examencentra, erkende controle organismen,…) in het kader van hun interacties met de netbeheerder of met het net zelf.
  • Specificatie : een Synergrid document dat de technische eisen vastlegt met betrekking tot bepaalde toestellen en opleidings-, examen-, beproevingscentra dat onderworpen is aan een voorafgaandelijke homologatie door Synergrid.
  • Lijst : een Synergrid document met de exhaustieve lijst van door Synergrid gehomologeerd(e) materieel, toestellen of opleidings-/examen-/beproevings-centra.
  • Procedure : Synergrid homologaties zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01, eventueel vervolledigd met de specifieke procedure in onderstaande tabel.
  • Aanvraagformulier, checklijst voor technisch dossier : verplichte templates voor het indienen van een homologatieaanvraag.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Voor meer uitleg over homologaties verwijzen wij naar de pagina Homologatie op deze website.

 VoorschriftHomologatie
SpecificatieProcedureAanvraag-formulier / ChecklijstLijst homologaties
Elektrolastoestellen G5/02 G1/11 S1/01 G1/11.2 G1/07
Stuiklastoestellen G5/02 G1/12 S1/01 G1/12.2 G1/07
Rondschrapers PE buizen G5/02 G1/06 S1/01 - G1/09
Opleidingscentra PE lassen G1/13.1 - S1/01 G1/14.1 G1/14.2
Examencentra PE lassen G1/13.1 - S1/01 G1/15.1 G1/15.2
PE beproevingslaboratoria G1/13.1 - S1/01 G1/16.1 G1/16.2
Anti-corrosie systemen - - S1/01 - G1/08