Elektriciteit

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de Synergrid referentiedocumenten met betrekking tot homologaties :

  • Voorschrift : een Synergrid document dat de technische eisen vastlegt, over het algemeen gebaseerd op normen, waaraan voldaan moet worden door derden (netgebruikers, marktactoren, fabrikanten, installateurs, opleidingscentra, examencentra, erkende controle organismen,…) in het kader van hun interacties met de netbeheerder of met het net zelf.
  • Specificatie : een Synergrid document dat de technische eisen vastlegt met betrekking tot bepaald materieel aangesloten aan het net, dat onderworpen is aan een voorafgaandelijke homologatie door Synergrid.
  • Lijst : een Synergrid document met de exhaustieve lijst van door Synergrid gehomologeerd(e) materieel, beproevingscentra of forfaitaire verbruiken.
  • Procedure : Synergrid homologaties zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01, eventueel vervolledigd met de specifieke procedure in onderstaande tabel.
  • Aanvraagformulier, checklijst voor technisch dossier : verplichte templates voor het indienen van een homologatieaanvraag.

Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten nadat u deze heeft opgehaald op deze website.

Voor meer uitleg over homologaties verwijzen wij naar de pagina Homologatie op deze website.

 VoorschriftHomologatie
SpecificatieSpecifieke procedureAanvraag-formulierChecklijst technisch dossierLijst homologaties
Decentrale productie-eenheden
Decentrale productie-eenheden C10/11 ed.2.2 C10/11 ed.2.2(bijlage D) C10/26 C10/26 aanvraagformulier C10/26
Relais
Overstroomrelais zonder hulpvoeding C2/112 C10/20 A - C10/20 A C10/20
Overstroomrelais met hulpvoeding C10/11 ed.2.2 C10/20 B - C10/20 B C10/20
Netontkoppelrelais C10/11 ed.2.2 C10/21–C10/23 C10/21–C10/23 C10/21–C10/23 C10/21
Multifunctionele IED relais C10/11 ed.2.2 C10/21–C10/23  C10/21–C10/23 C10/21–C10/23 C10/23
Synchrocheckrelais C10/11 ed.2.2 C10/24 - C10/24 C10/24
Nullwatt- en exportbegrenzingsrelais C10/11 ed.2.2 C10/25 - C10/25 C10/25
HS-schakelapparatuur
AA10 C2/112 C2/113-3
C2/113-3 1250A
C2/113-4
C2/113-4 1250A
C2/113-5
C2/113-7
C2/113-1 Pre-classification :  
C2/113-2
C2/113-2 1250A/25kA GIS
C2/113-2 1250A/25kA AIS

Homologation
(assessment guide) :
C2/113-3
C2/113-3 1250A
C2/117 AA10
AA15 C2/117 AA15
AA20 C2/117 AA20
AA3x
(20kA-17.5kV)
C2/117 AA3x (20 kA - 17.5 kV)
AA3x
(25kA-17.5kV)
C2/117 AA3x (25 kA - 17.5 kV)
AA15 (24kV) C2/117 AA15 (24kV)
AA20 (24kV) C2/117 AA20 (24kV)
Cabines
Prefab cabines C2/112 C2/115-3 C2/115-1 C2/115-3 C2/115-0
Openbare Verlichting
Algemeen - - C4/8 -   Richtprijzen : C4/8-A
Beproevingscentra - C4/8.1 C4/8.1 C4/8.1-1   C4/8.1-A
Hulpapparatuur klassiek/LED - C4/10 (oud) De lijst C4/10-A bevat ballasten (voor klassieke verlichtingstoestellen) en LED-drivers (voor LED-verlichtingstoestellen) gehomologeerd vóór 2019. Deze lijst wordt niet verder aangevuld, maar de opgenomen hulpapparatuur mag nog worden gebruikt voor geïnstalleerde openbare verlichtingstoestellen tot het einde van de holomogatietermijn. C4/10-A
Hulpapparatuur LED - C4/10.2  - C4/10.2-1 C4/10.2-2 C4/10-B
Klassieke verlichtingstoestellen - C4/11.1 De lijst C4/11.1-A wordt niet meer aangevuld, maar de gehomologeerde verlichtingstoestellen mogen nog worden geïnstalleerd tot het einde van hun holomogatietermijn C4/11.1-A
LED verlichtingstoestellen - C4/11.3 De lijst C4/11.3-A wordt niet meer aangevuld, maar de gehomologeerde verlichtingstoestellen mogen nog worden geïnstalleerd tot het einde van hun holomogatietermijn C4/11.3-A
- C4/11.3 - C4/11.3-1 C4/11.3-2 C4/11.3-B
Forfaitaire aansluitingen
LED-systemen voor openbare verlichting - C4/15 - C4/15-1 C4/15-A
Forfaitaire aansluitingen voor professionele installaties C1/109 C3/2 - C3/4 (24/24)
C3/4 OT (document in studie)
C3/3