De Belgische netbeheerders bereiden zich voor op de mobiliteitsuitdagingen 

Mobiliteit is één van de pijlers in het realiseren van onze klimaatdoelstellingen en de strijd tegen fijn stof. Zowel inzetten op elektrische voertuigen en het gebruik van (bio)CNG en LNG spelen hierin een centrale rol. De verschillende overheden hebben hiervoor ambitieuze doelstellingen vastgelegd.

 

De netbeheerders bereiden zich voor op de ontplooiing van de elektromobiliteit. De cruciale vraag hierbij is of de huidige netwerken klaar zijn om de voorspelde toestroom van elektrische voertuigen op te vangen. De uitdagingen hierbij zijn velerlei: efficiënt benutten van de bestaande netten, voorkomen van overbelasting op de lokale netten en vermijden van het risico op ongebruikte infrastructuur.

 

Daarom heeft Synergrid aan Baringa opdracht gegeven om een macro-economische studie uit te voeren naar de effecten van de verwachte elektromobiliteit op de Belgische netten. De focus ligt hierbij op het globale beeld. Per regio kunnen er namelijk lokale effecten optreden die in de studie niet aan bod komen.

 

Verschillende oplaadscenario's zijn bestudeerd met elk een verschillende impact op de netwerken. Bijvoorbeeld thuis opladen, wat traag gebeurt en vaak 's avonds plaatsvindt, heeft een impact op het laagspanningsnet. De snellaadstations op de openbare weg zijn op hun beurt dan weer rechtstreeks op het middenspanningsnet aangesloten. Opladen overdag op kantoor heeft ook weer een andere impact.

 

De belangrijkste conclusie van de studie is dat het Belgische netwerk een groot aantal elektrische voertuigen kan opladen, op voorwaarde dat het laden van de voertuigen verdeeld is over ruimte en tijd en dat de moderniseringsinvesteringen kunnen worden verdergezet. Zo blijkt dat bij een gelijk aantal voertuigen, maar met verschillende manieren van opladen, het risico van overbelasting op het netwerk aanzienlijk vermindert als het opladen worden gespreid.

 

Deze resultaten tonen dus de erg goede kwaliteit aan van de Belgische netwerken en de relevantie van de reeds gedane investeringen.

 

Op langere termijn zijn een aantal factoren nog onzeker. Bijvoorbeeld de injectie van hernieuwbare energieproductie in het net, het gebruik van warmtepompen, edm… Hoewel dit niet tot de scope van de studie behoorde, zullen deze ook een aanzienlijke impact hebben.

 

De netbeheerders adviseren dus om concreet werk te maken van maatregelen die alle betrokkenen aanzet om de ontwikkeling van de elektromobiliteit goed voor te bereiden. Zo zullen alle actoren de uitdagingen verbonden aan de elektromobiliteit goed kunnen beheren.

 

 

U kunt het rapport (in het Engels) hier downloaden.