Technische voorschriften Gas

De technische specificaties en lijsten met erkende materialen worden regelmatig aangepast. Wenst u op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen ? Laat het ons weten en stuur een email naar info@synergrid.be met de vermelding van de referentie : « Inschrijving MailingList Spec & Materiaal »

 

In de naamgeving en de codering van alle onderstaande documenten gepubliceerd door Synergrid of KVBG wordt "KVBG" vervangen door "SYNERGRID" vanaf 13 januari 2014.

 

Om praktische redenen werd de referte van de KVBG-aanbevelingen aangepast in overeenstemming met deze concordantietabel.

  

Referentie Versie Beschrijving Oude referentie
S1/01 01.2016

Technische specificatie: procedure voor aanvraag tot homologatie en verlenging van homologatie van materialen

EN versie

 
G0/01 11.2013 Aanbevelingen SYNERGRID voor het plaatsen van distributieleidingen, uitgelijnd op het KB van 28.06.1971 KVBG/2000.00.01 
G1/03 11.2000 PE-buizen voor ondergrondse aardgasdistributieleidingen KVBG/2000.10.03
G1/04 11.2000  PE-hulpstukken voor PE-systemen voor aardgasleidingen KVBG/2000.10.04
G1/05 12.2011 Waarborg op de hulpstukken in PE na stockering KVBG/2000.10.05
G1/06 10.2002 Rondschrapers voor PE-buizen en PE-hulpstukken KVBG/2000.10.06
G1/07 12.2015

Klik hier voor de lijst van de gehomologeerde PE-lastoestellen voor het plaatsen van gasdistributieleidingen

KVBG/2000.10.07
G1/08 01.2017

Klik hier voor de lijst van de gehomologeerde anticorrosiesystemen

KVBG/2000.10.08
G1/09 10.2014

Klik hier voor de lijst van de gehomologeerde rondschrapers voor PE-buizen

KVBG/2000.10.09
G1/11 09.2013  Toestellen voor het lassen van PE-systemen voor aardgasdistributie - Elektrolastoestellen KVBG/2000.21.03
G1/12 05.2014 Toestellen voor het lassen van PE-systemen voor aardgasdistributie - Stuiklastoestellen KVBG/2000.21.04
G1/13.1 05.2021

Procedure voor de opleiding, kwalificatie en herkeuring van de PE lassers voor de bouw van gasdistributienetten

 
G1/13.2 04.2019 Opvolgingsdossier PE lasser  
G1/14.1 02.2021 Checklist voor Opleidingscentrum PE-lassers  
G1/14.2 05.2021 Lijst van de opleidingscentra PE lassen  
G1/17.1 02.2019 Opleiding PE lassen: Cursus PE Veiligheid  
G1/17.2 05.2021 Opleiding PE lassen: Cursus PE Elektrolassen  
G2/01 11.2013 Stalen buizen voor gasleidingen tot 16 bar KVBG/2000.20.01
G2/04 11.2013 Bescherming van stalen buizen voor distributienetten van aardgas door uitwendige bekleding in drie lagen op basis van PE  KVBG/2000.12.01
G2/10 11.2013 Tijdelijke bescherming met verf van stalen buizen voor bovengrondse gasleidingen t.e.m. 2" KVBG/2000.20.10
G3/03 07.2017 Randapparatuur op de gasmeter nieuw
G4/01 06.2013 Afleverstation NGV  
G4/04 11.2000 Kranen in PE voor PE-systemen voor aardgasleidingen KVBG/2000.41.01
G4/11 12.2009 Richtlijn betreffende de classificatie van gevaarlijke zones KVBG/2000.40.11
G4/34 11.2019 Algemene voorschriften - Ontvangstations - Vervoersonderneming/Openbare distributie KVBG/2000.40.34
G5/01 06.2016 Uitvoeren van werken - Plaatsen van stalen leidingen (in herziening) KVBG/2000.50.01
G5/02 02.2015

Uitvoeren van werken - Plaatsen van

PE-leidingen

KVBG/2000.50.02
G5/03 04.2006 Uitvoeren van werken - Plaatsen van dienstleidingen KVBG/2000.50.03
G5/05 11.2000 Uitvoeren van werken - Sleuven en herbestrating KVBG/2000.50.05
G5/06 01.2012

Gestuurde boringen voor gasleidingen met een bedrijfsdruk van maximaal 15 bar

(+ bijlage)

KVBG/2000.50.06
G5/21 10.2002 Procedure voor het opstellen van een kwaliteitshandboek voor het plaatsen van gasleidingen KVBG/2000.50.21
G5/31 06.2014 Uitvoering van werken in de nabijheid van installaties voor gastransport of gasdistributie KVBG/2000.50.31
G5/32 02.2013 Aanbevelingen in verband met odorisatie KVBG/2000.50.32
G5/33 1998 Te nemen maatregelen in geval van gasreuk KVBG/2000.50.33
G5/40 1995 Kenplaten voor de positiebepaling van ondergrondse gasinstallaties KVBG/2000.50.40
G5/41 09.2007 Preventie en bestrijding van incidenten in aardgasdistributie KVBG/2000.50.41
G5/43 06.2016 Toelichting bij het veiligheidsinformatieblad van aardgas afkomstig van het distributienet n/a
G6/01 10.2002 Lastenboek voor de controle van de dichtheid van de binneninstallaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen, bij de opening van de gasmeters KVBG/2000.60.01
G6/02 04.2005 Procedure dichtheidscontrole en conformiteit binneninstallaties voor aardgas KVBG/2000.60.02
G8/01 12.2018 Voorschrift Biomethaan n.a.