Parameters aardgas 

 

 

Voor de specifieke sociale tarieven: FD, δn en IGD

 

Bij de facturering van het aardgasverbruik aan specifieke sociale tarieven, gebruikt men een aantal parameters, die maandelijks een nieuwe waarde krijgen.
Deze parameters worden gebruikt vanaf 1januari 2007.

 

FD
Weerspiegelt de vaste kosten, eigen aan de Openbare Distributie, die samenhangen met de kosten, veroorzaakt door de onregelmatige invoer van aardgas.

 

δn
Tussenkomst van de Openbare Distributie in de kosten (andere dan de aankoopkosten van het gas aan de grens) van de leveranciers.

 

IGD
Geeft de evolutie weer van de kosten (andere dan deze in verband met de aankoop van het gas)v an de Openbare Distributie.

 

 

Voor de tarieven in de industrie: RDZ-INDUSTRIE
Deze parameter geeft de evolutie van de kosten (andere kosten dan deze in verband met de aankoop van het gas) weer in de tarifering voor de industrie. 

 

 De parameter werd gebruikt tot 31december 2006.

 

 

Waarde van de parameters

 

Hier vindt u een overzichtstabel met de waarde van deze parameters.