Distributienetbeheerders en netoperatoren 

 

Distributienetbeheerders

 

De voormalige energie-intercommunales werden aangeduid als distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas. 

 

Een distributienetbeheerder is als enige aangeduid in een welomschreven gebied. Een klant kan zijn distributienetbeheerder niet kiezen. De distributienetbeheerders werken bijgevolg in een door de overheid gereguleerde en gecontroleerde context en moeten alle netgebruikers (voornamelijk leveranciers) op voet van gelijkheid behandelen.

 

De tarieven die de distributienetbeheerders aanrekenen om gebruik te maken van hun net, moeten worden goedgekeurd door de betreffende regionale regulator (VREG, BRUGEL en CWaPE).

 

De distributienetbeheerders hebben als taken: 

  • het bouwen, onderhouden en beheren van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas
  • het verdelen van elektriciteit die zij ontvangen van de transmissienetbeheerder Elia en/of lokale producent, naar de eindafnemers (midden- of laagspanning)
  • het verdelen van aardgas naar de eindafnemers die op hun netten aangekoppeld zijn
  • het uitvoeren van Openbare Dienstverplichtingen "ODV" (Sociale verplichtingen, REG, netuitbreidingen enz…)

U kunt de distributienetbeheerder (DNB) in uw gemeente hier vinden.

 

De distributienetbeerders (DNB's) zijn samen met de transmissienetbeheerder (Elia) en de vervoeronderneming (Fluxys) gegroepeerd in de federatie SYNERGRID.

 


Netoperatoren

 

Het onafhankelijk dienstverlenend distributienetbedrijf EANDIS en de coöperatieve vennootschap INFRAX hebben als doel een optimale dienstverlening te verlenen aan de klanten van respectievelijk GASELWEST, IMEA, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK en SIBELGAS enerzijds en INTERELECTRA, PBE, IVEG en WVEM anderzijds, bij het uitvoeren van een aantal opdrachten , de efficiëntie te versterken en tevens de kosten te reduceren.

Als filiaal van de acht distributienetbeheerders (DNB's) van de gemengde sector in Wallonië - IEH, IGH, Interest/ost, Interlux, Intermosane, Sedilec et Simogel – is ORES de enige operator, verantwoordelijk voor het geheel van de beheers- en exploitatie-taken voor de distributienetten elektriciteit en aardgas van die DNB's.