Producenten van elektriciteit

Naast de klassieke centrales voor de productie van elektriciteit (kolen-, aardgas-, en stookoliecentrales) en de kerncentrales, maakt de produktie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen een steeds groter deel uit van het aanbod. Er wordt ook gebruik gemaakt van fotovoltaïsche cellen, windturbines, waterkrachtcentrales en centrales op basis van biomassa. De WKK-installaties (Warmte-Kracht-Koppeling) worden eveneens steeds talrijker.

 

FEBEG groepeert de belangrijkste producenten.