Profielen 

 

 

Vanaf MIG6 evolueert de markt van een allocatiemodel op basis van synthetische lastprofielen (SLP) naar een model op basis van een combinatie van een SLP voor de exclusief nachtvolumes (EX) elektriciteit en genormaliseerde Real Load Profiles (RLP) voor de andere elektriciteits- of gasvolumes.
Anderzijds is er ook nog een synthetisch productie profiel (SPP) om de productie opgewekt door fotovoltaïsche installaties in het distributienet van een DNB te modelleren.

 

RLP0N: Real Load Profile 0 Normalized wordt gebruikt voor alle ToU (Time-of-Uses), uitgezonderd voor de Exclusief Nacht ToU. Dit profile heeft de vorm van de ex-ante gedefinieerde infeed min het AMR gemeten profiel van de betrokken toegangspunten (Elektriciteit) of betrokken GOS (Gas).

 

SLP EX: het synthetisch lastprofiel ‘exclusief nacht’ wordt gebruikt voor de Exclusief Nacht ToU.

 

SPP ex-ante and ex-post: het ex-ante synthetisch productieprofiel laat toe om geruime tijd op voorhand een inschatting te maken van de verwachte productie van een PV-installatie. Dit is van belang voor het bepalen van geschatte volumes. Het ex-post synthetisch productieprofiel wordt gebruikt om de totale historische PV-productie van een DNB nauwkeurig te modelleren, nodig in de settlement processen.

 

Meer details over de bepaling en modellering van deze curves kunnen worden teruggevonden in de jaarlijkse handboeken voor respectievelijk de RLP/SLP EX en SPP.

 

Voor de jaarlijkse profielen kunt u terecht op de onderstaande pagina’s: