Synthetic Load Profiles (SLP) 

Type-verbruiksprofielen, ‘Synthetic Load Profiles’ (SLP’s), worden in de vrije elektriciteits- en gasmarkt gebruikt voor de verrekening van de afname van verbruikers die niet uitgerust zijn met telemeting. 

Er werden 7 verschillende SLP-profielen ( 4 voor elektriciteit en 3 voor aardgas) opgesteld.  

 

SLP - Profielen
Code Criteria
S11 Elektriciteit - Niet huishoudelijk met Aansluitingsvermogen < 56 kVA
S12 Elektriciteit - Niet huishoudelijk met Aansluitingsvermogen ≥ 56 kVA
S21

Elektriciteit - Huishoudelijk met verhouding Nachtverbruik/dagverbruik < 1,3

(of Netgebruiker zonder exclusief nachttarief indien geen verbruikshistoriek)

S22

Elektriciteit - Huishoudelijk met verhouding Nachtverbruik/dagverbruik ≥ 1,3

(of Netgebruiker met exclusief nachttarief indien geen verbruikshistoriek)

S31

Aardgas - Niet-huishoudelijk Verbruik < 150 000 kWh/jaar

(of Niet-huishoudelijke afnemer met meter < G160 indien geen verbruikshistoriek)

S32

Aardgas - Niet-huishoudelijk Verbruik ≥ 150 000 kWh/jaar

(of Niet-huishoudelijke afnemer met meter ≥ G160 indien geen verbruikshistoriek)

S41 Aardgas - Huishoudelijk


Voor de modellering van de curves werd rekening gehouden met de belangrijkste variabelen die het energieverbruik beïnvloeden. Deze curves zijn enerzijds afgestemd op de jaarkalender, die rekening houdt met het tijdstip van zonsopgang en -ondergang, werk- en weekend-dagen, feest- en brugdagen, en met schoolvakanties en specifieke verlofdagen, en houden anderzijds rekening met klimatologische invloeden.

 
De klimatologische gegevens worden door het KMI aangeleverd op basis van metingen in Ukkel.

 

Download : 

 

SLP 2021 (10 MB)

 

 

 

 

 

Archieven SLP-curves

 

SLP-2005

SLP-2006

SLP-2007

SLP-2008

SLP-2009

SLP-2010

SLP-2011

SLP-2012

SLP 2013 

SLP 2014

SLP 2015

SLP 2016

SLP 2017

SLP 2018

SLP 2019

SLP 2020