Technische voorschriften Elektriciteit

  

De technische specificaties en lijsten met gehomologeerde materialen worden regelmatig aangepast.   Wenst u op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Laat het ons weten en stuur een email naar info@synergrid.be met de vermelding van de referentie: « Inschrijving MailingList Spec & Materiaal »

 

 

Code

Update Beschrijving
S1/01 01/2016

Procedure voor aanvraag tot homologatie en verlenging van homologatie van materialen

EN versie

C1/106

09.2004

Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van tijdelijke installaties voor werven (Rev 1.0)

C1/107

07.2017

Algemene technische voorschriften voor de aansluiting van een gebruiker op het LS-distributienet.

 

De hiernaast gepubliceerde gecoordineerde versie is gebaseerd op de volgende documenten:

 

- C1/107 06/2014

- C1/107 AMD1 07/2017

 

Wijzigingen AREI mbt aansluitkabels

C1/109 09.2004 Specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van vaste professionele installaties zonder meter.
C1/110 06.1998  Overeenstemming tussen de stroomsterkte en het vermogen van de automatische LS-schakelaars. 

C1/111

05.2014

Specifieke technische voorschriften waaraan de netten van de distributienetbeheerders moeten voldoen inzake bescherming tegen overstroom in de bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels.

C1/113 09.2004 Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van foorinstallaties. 
C1/115 09.2004 Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van GSM-installaties geplaatst op masten die deel uitmaken van HS-lijnen van 2de categorie. 

C1/116

08.2022 Lijst van de cabines van de DNG’s niet verbonden met een globaal aardingssysteem.
C1/117  09.2021 Toegangspunten elektriciteit - Nieuwe installaties
C1/121 09-2007 Specifieke voorschriften voor de aansluiting op het LS distributienet van woonboten.
C1/123 05-2010 Procedure voor herindienstname en/of het opnieuw onder spanning brengen van een LS installatie na een incident
C1/125 10-2021 Lijst van uitwendige invloeden van toepassing op standaard installaties van de distributienetbeheerders

C2/112

 

+

 

bijlagen

03.2015

Technische voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet 

 

- Invuldocumenten:

   ° Bijlage 1: checklijst

   ° Bijlage 5: TI-TP

   ° Bijlage 6: Modelverklaring

 

- Aanvullende voorschriften van de DNB's:

   ° Fluvius

   ° Ores (document ST09)

   ° Resa (document ET-E-H-0151)

   ° Sibelga (document SIB10 CCLB 101C)

 

Wijzigingen AREI mbt aansluitkabels

 

C2-112_FAQ_NL_ed01_20201222

C2/113  

Procedure voor homologatie van MS-schakelmateriaal volgens het technisch voorschrift C2/112 (enkel Engelstalig)

° C2/113-1: Procedure description

° C2/113-2: Technical file for pre-classification (shortlist)

° C2/113-3: Technical file for homologation & assessment guide

° C2/113-4: General requirements for connection on a DNO-network

° C2/113-5: DNO-specific requirements

° C2/113-6: Model document for renewal or retention of homologations (under construction)

 

Deze documenten zijn terug te vinden in de sectie 'Gehomologeerde materialen'. Klik hier om deze pagina te bezoeken.

C2/114

 

Dit document is terug te vinden in de sectie 'Gehomologeeerde Materialen'. Klik hier om deze pagina te bezoeken.

C2/115  

Dit document is terug te vinden in de sectie 'Gehomologeerde Materialen'

Klik hier om deze pagina te bezoeken.

 

C2/117

 

 

Dit document is terug te vinden in de sectie 'Gehomologeerde Materialen'

Klik hier om deze pagina te bezoeken.  

C2/118 03.2006

Code de bonne pratique pour la mise en conformité des installations électriques contenant de l'huile minérale et installées dans les zones de prévention légales des prises d'eau

(alleen beschikbaar in het Frans)

 

C2/119 04.2020

Symboliek van de functionele eenheden van installaties aangesloten op het HS verdeelnet.

Dit document is terug te vinden in de sectie 'Gehomologeerde materialen'.  Klik hier om deze pagina te bezoeken.

C2/120 03.2007 Regels van goed vakmanschap voor de bescherming van de distributietransformatoren
C3/2 04.2009 Forfaitaire verbruiken - Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting. 
C3/3 07.2022 Forfaitaire verbruiken - Lijst van de goedgekeurde forfaits.
C3/4 (24/24) 12.2020 Elektriciteitsafname zonder meter - Aanvraag forfaitair gebruik voor afname gedurende de ganse dag 24/24
C3/4 (OT) 03.2009 Elektriciteitsafname zonder meter - Aanvraag forfaitair gebruik voor afname van zonsondergang tot zonsopgang volgens astro-curve en met OT-besturing
C4/8 07.2013

Technische specificatie 005 uitrustingen voor openbare verlichting

Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest

C4/8-A 11.2012 Richtprijzen voor conformiteitskeuringen voor openbare verlichting
C4/8.1

11.2013

Criteria voor de erkenning van instituten of soorten verslagen voor de 005 certificaties

C4/8.1-1 11.2013 Formulier voor de erkenning van een laboratorium in het kader van de 005 certificatie

C4/8.1-A

 

Lijst van erkende instituten of soorten verslagen voor de 005 certificaties

Dit document is terug te vinden in de sectie 'Gehomologeerde Materialen'. Klik hier om deze pagina te bezoeken.

C4/9 11.2016

Technische aanbeveling 005 voor uitrustingen voor openbare verlichting

Voorschriften voor lampen.

C4/10 10.2014

Technische specificatie 005 voor uitrustingen voor openbare verlichting

Voorschriften voor hulpapparatuur. (Rev 2.0)

C4/10.2 01.2021

Technische specificatie 005 voor uitrustingen voor openbare verlichting

Voorschriften voor hulpapparatuur voor Led-verlichting

 

Klik hier voor de tekst in het Engels

C4/10.2-1 02.2020

Formulier voor de beschrijving van hulpapparatuur voor Led-verlichting

(toe te voegen aan de offerteaanvraag)

C4/10.2-2 02.2020 Controlelijst voor het technisch dossier van hulpapparatuur voor Led-verlichting
C4/10-A

 

Technische specificatie 005 uitrustingen voor openbare verlichting:

Hulpapparatuur: Lijst met erkende hulptoestellen

Dit document is terug te vinden in de sectie 'Gehomologeerde Materialen'. Klik hier om deze pagina te bezoeken.

C4/11.1 12.2013

Technische specificatie 005 uitrustingen voor openbare verlichting.

Voorschriften voor verlichtingstoestellen: constructie en onderhoudsvereisten. (Rev 5.0)

C4/11.1-1

02.2011

Formulier voor de beschrijving van een verlichtingstoestel

(toe te voegen aan de offerteaanvraag)

C4/11.1-2 12.2013 Controlelijst voor het technisch dossier van verlichtingstoestellen
C4/11.1-A

 

Technische specificatie 005 uitrustingen voor openbare verlichting.

Verlichtingstoestellen:

Lijst erkende verlichtingstoestellen volgens C4/11.1

Dit document is terug te vinden in de sectie 'Gehomologeerde Materialen'. Klik hier om deze pagina te bezoeken.

C4/11.2 06.2016

Technische specificatie 005 uitrustingen voor openbare verlichting

Voorschriften voor verlichtingstoestellen

Fotometrische vereisten

 

Engelse tekst : Photometric requirements

C4/11.3

01.2021

Technische specificatie 005 uitrustingen voor openbare verlichting

Voorschriften voor verlichtingstoestellen

uitgerust met LED technologie

 

Klik hier voor de tekst in het Engels

C4/11.3-1 10.2019

Formulier voor de beschrijving van een

verlichtingstoestel uitgerust met LED technologie

(toe te voegen aan de offerteaanvraag)

C4/11.3-2 05.2020 Controlelijst voor het technisch dossier van een

verlichtingstoestel uitgerust met LED technologie

C4/11.3-3 10.2019 ZIP file voor technisch dossier (te downloaden)
C4/11.3-A

 

Technische specificatie 005 uitrustingen voor openbare verlichting.

Verlichtingstoestellen :

Lijst erkende verlichtingstoestellen volgens C4/11.3

Dit document is terug te vinden in de sectie 'Gehomologeerde Materialen'. Klik hier om deze pagina te bezoeken.

C4/12 12.2007

Technische specificatie 005 uitrustingen voor openbare verlichting.

Voorschriften voor het leveren van lichtmasten.

C4/12.1 06.2019 Regels van goed vakmanschap van apparatuur en steunen vreemd aan openbare verlichting
C4/15

08.2014

Regels voor de elektriciteitsafname van LED-systemen voor openbare verlichting aangesloten op het netwerk van de DNB’s zonder meter (Rev 3.0).
C4/15-1 06.2009 Formulier Technisch dossier forfaitaire vermogens LED
C4/15-A  

Lijst van goedgekeurde forfaits voor LED-systemen voor Openbare Verlichting (C4/15-A)

Dit document is terug te vinden in de sectie 'Gehomologeerde Materialen'. Klik hier om deze pagina te bezoeken.

C4/16 06.2013 Standpunt Synergrid: Photobiological Safety bij OV

 

C8/01

 

03.2021

Network Flexibility Study voor de deelname van de DNGs aan flexibiliteitsproducten

Model-overeenkomst

FSP-DNB

05.2022

Modelovereenkomst tussen de DNB en de Dienstverlener van Flexibiliteit (FSP) in het kader van:

● Primaire reserves (FCR)

● Secundaire reserves (aFRR)

● Tertiaire reserves (mFRR)

● Strategische reserves (SDR)

● Capacity remuneration mechanism (CRM)

● Transfer of energy in day-ahead and intraday (ToE DA/ID)    

Machtiging

09.2020

Machtiging van de DNG aan de FSP voor contacten en communicatie m.b.t.: 

● CCC en/of NFS

● Resultaten van berekeningen en meetgegevens i.k.v. flexibiliteitsdiensten

C8/02 06.2018 Algemene modaliteiten voor de plaatsing en het beheer van specifieke meters in het kader van de producten R3 en SDR van Elia
C8/05 06.2018 Gegevensuitwisselingen tussen Netbeheerders en Marktpartijen in het kader van de energieoverdracht
C8/06 09.2020

General technical requirements - Measurement system and Gateway for an aFRR service delivery point connected to the Distribution Grid

C8/07 09.2020

Explanatory note - aFRR – business processes

 

 

 

C10/11 ed.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifieke technische voorschriften voor elektriciteitsproductie-installaties die parallel werken met het distributienet. 

 

De hiernaast geconsolideerde versie is gebaseerd op volgende documenten:

C10/11 ed.2.1 (09/2019)

Amendement C10/11 ed.2.1 (03/2021)

 

Zie ook:

- Translation in English of the C10/11 ed.2.2. Only the versions in Dutch and French have been officially approved. The consolidated version consists of:

C10/11 ed.2.1 (09/2019)

Amendment C10/11 ed.2.1 (03/2021)

Afwijking voor kleine WKK's op basis van fuel cell technologie

 

- Samenvatting van de benodigde uitrustingen (zie toelichting in bijlage A van de C10/11, editie 2.1).

- Wat te doen indien mijn fotovoltaïsche installatie zich regelmatig ontkoppelt van het net?

- FAQ over C10/11 ed2 (02/2022)

C10/14 01.2004 Kwaliteitsindicatoren - Beschikbaarheid van de toegang tot het distributienet. 
C10/15 08.2003 Raming van de verliezen in de distributienetten.
C10/16 07.2003 Richtlijnen voor de evaluatie van de verliezen van een netgebruiker met rechtstreekse aansluiting op een HS/MS-post.
C10/17 05.2009 Power Quality voorschriften voor netgebruikers aangesloten op hoogspanningsnetten.
C10/18 02.2004 Raming van de verliezen in een openbaar verlichtingsnet zonder telling.
C10/19 09.2006 Aansluiten van storende belastingen in laagspanning
C11/01 02.2022 Algemene afbakeningsprocedure in de gemeenschappelijke transformatorenstations en schakelposten van de netbeheerders
GR DCC 09,2019 Algemene toepassingseisen voor verbruikseenheden aangesloten op de distributienetten in het kader van de Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016

 

 

 

 

 

  

In de naamgeving en de codering van de documenten wordt "BFE" vervangen door "Synergrid".